Slovenčina (Slovak)
Čeština (Czech)
Slovenčina (Slovak)
0

rokov na trhu

Viac ako 8 ročná skúsenosť v oblasti realitného a nehnuteľného trhu, so silným zázemím.

Spoločnosť Wolf Trade s.r.o. sama o sebe má 6 ročnú históriu.

0

Nehnuteľností v portfóliu

V súčasnej dobe je vo vlastníctve spoločnosti cez 140 nehnuteľností a neustále sa rozširuje aj napriek tejto zložitej dobe.

0

Miliónov Eur v projektoch

Pripravujeme audit celej spoločnosti, vrátane dcérskych spoločností, ktoré vlastnia jednotlivé bytové družstvá, hotely a veľké komplexy. Nehnuteľnosti v hodnote 14 míľ € sú skôr pesimistickým odhadom.

0

Percentná zadlženosť

Usilujeme sa o čo najnižšie zadlženie spoločnosti, ktoré je na základe účtovnej uzávierky z minulého roku vo výške 47 % a vytvárame tak bezpečné a dlhodobé portfólio.

SLOVO MAJITEĽA

Volám sa Daniel Vlček a som konateľom spoločnosti Wolf Trade s.r.o. a Wolf Finance s.r.o.

 

Začali sme však podnikať spolu s mojím starším bratom založením realitnej kancelárie. Jeden, pre nás veľmi blízkeho človeka, sa v tomto čase ocitol v ťažkej životnej situácii, ktorá sa skončila osobným bankrotom.

 

Neželal by som si, aby utrpenie, ktorým prechádzal, na nikom. Ale nebol jediný. V rámci realitného biznisu našu spoločnosť oslovili mnohí majitelia rodinných domov, bytov, ale aj celých družstiev, ktorí boli vo finančnej tiesni a hrozilo im konfiškácia majetku.

 

Ukázalo sa, že mojím poslaním nebolo primárne pracovať s nehnuteľnosťami, ale s ľuďmi. Z vlastného kapitálu a v spolupráci s prvými investormi, ktorí zdieľali rovnaké morálne hodnoty, sme začali obhajovať záujmy dlžníkov.

 

V roku 2016 sa začína príbeh spoločnosti Wolf Trade s.r.o.

O SPOLOČNOSTI

Portfólio viac ako 140 nehnuteľností

Venujeme sa nákupu a správe nehnuteľností. Za niekoľko rokov pôsobenia na trhu sme vybudovali portfólio desiatok miliónov Eur z vlastného kapitálu a s pomocou bánk.

Na Slovensku sa venujeme predovšetkým nákupom rozľahlých pozemkov so skrytým potenciálom, ktoré sa nám vďaka silnej sieti kontaktov a finančnému zázemiu darí vykupovať za zlomkové ceny. Týmto spôsobom sme schopní dlhodobo budovať stabilné zázemie spoločnosti.

TÍM ODBORNÍKOV

s pevnými morálnymi zásadami

Spoločnosť sa skladá zo silného tímu odborníkov v daných oblastiach. V priebehu rokov sa sieť dlhodobých kontaktov rozrástla na elitnú sadu realitných a poisťovacích maklérov, finančných poradcov, developerov, právnikov, správcov nehnuteľností a bankárov.

 

Veríme, že sme si počas našej existencie vybudovali meno pre férového hráča na českom trhu a teraz je ten správny čas expandovať na Slovensko

POKROK V NAŠEJ PRÁCI

Nájdeme vhodný pozemok

Vďaka rozsiahlej sieti kontaktov, napojeniu na stavebné úrady a dlhodobým obchodným vzťahom s našimi partnermi vyberieme vhodný pozemok na kúpu.

Na pozemku začneme pracovať

Tento bod je značne individuálny a záleží na charaktere pozemku. V niektorých prípadoch žiadame o zmenu územného plánu, vydanie stavebného povolenia, inokedy priamo sami začíname výstavbu.

Pripravíme pozemok na predaj

Prevažnú väčšinu našich pozemkov vo vhodný čas predávame. Rozsiahle stavebné pozemky rozdelíme na jednotlivé parcely a vrátane vypracovaného projektu predávame koncovým klientom. Sú ale aj situácie, keď pozemok ako celok predáme developerovi.

Riadime niekoľko projektov zároveň

Vzhľadom k zohranému tímu odborníkov a dlhoročným väzbám na investorov sme schopní simultálne rozvíjať niekoľko aktivít a tým zabezpečiť udržateľný rast a vyrovnané cashflow.

SPOLUPRÁCA NAPRÍČ SEKTORY

KLIENTI

Spolupracujeme s majiteľmi pozemkov, od ktorých ich nehnuteľnosti vykupujeme.

INVESTORI

Na financovaní nehnuteľností spolupracujeme so súkromnými investormi, predovšetkým s ohľadom na ich bezpečnosť.

FINANČNÍ PORADCOVIA

Nové prepojenia na klientov, alebo potenciálnych investorov posúva naše podnikanie ďalej a my to dokážeme patrične oceniť.

BANKY

Vďaka vysokej bonite a transparentnej histórii, časť nehnuteľností financujeme bankovým kapitálom.

Mapa našich projektov

PARTNEŘI PROJEKTU

NEJSME v tom sami

Přefinancování bankou probíhá prakticky okamžitě, jakmile se nemovitost zbaví veškerých závazků. S partnerem Creditas máme dlouholetou historii.

Přefinancování bankou probíhá prakticky okamžitě, jakmile se nemovitost zbaví veškerých závazků. S druhým partnerem Sparkasse máme také dlouholetou historii.

Skupina FS Finance je partnerská společnost, která nám zprostředkovává kontakty na soukromé investory a nastavuje spolupráce se skupinami finančních poradců.